Loading...

Over ons

Wij zijn BieNeeke een uniek en bijzonder kleinschalig kinderdagverblijf. Ons kinderdagverblijf bestaat uit vier locaties waarvan wij op de eerste locatie kinderopvang aanbieden voor kinderen van 0 t/m 2 jaar, op de tweede locatie bieden wij een peuteropvang aan van 2 t/m 4 jaar,op de derde locatie (inpandig in school) bieden wij naschoolse opvang aan van kinder van 4 t/m 7 jaar en op de vierde locatie bieden wij voor-/naschoolse opvang aan van kinderen van 7 t/m 12 jaar.

Doordat het kind bij ons centraal staat zal uw kind zich snel veilig en vertrouwd voelen en er zal snel een hechte band met de leidsters ontstaan. Ons Team bestaat uit meerdere pedagogisch medewerksters die allemaal ruime ervaring hebben met het jonge en het oudere kind.

Oudercommissie

Ouderparticipatie vinden wij erg belangrijk. Niet alleen is het wettelijk verplicht, ook vinden wij het zelf erg belangrijk dat de ouder recht op inspraak heeft in het wel en wee van onze organisatie. Onze oudercommissie bestaat uit minimaal 3 ouders waarvan de kinderen zowel op het kinderdagverblijf verblijven en/ of de buitenschoolse opvang. De oudercommissie komt twee keer per jaar bij elkaar met een pedagogisch medewerker om lopende zaken van KDV, Peutergroep en BSO BieNeeke te bespreken.
Van ons team is pedagogisch medewerker Sabrina Janssen het aanspreekpunt van de oudercommissie. Heeft u interesse om deel te nemen aan deze oudercommissie dan kunt u contact een mail sturen naar info@bieneeke.nl