Loading...

Info

Samen proberen wij het gezellig, leuk en leerzaam te maken bij BieNeeke. Vanuit de overheid dient elk kinderdagverblijf te voldoen aan wet en regelgeving. Zo zijn er verschillende protocollen opgesteld die u hier kunt terug vinden. Ook wanneer u een klacht zou hebben kunt u hieronder het klachtenformulier gebruiken.
Op deze manier weet u waar u aan toe bent en kunt u zien dat we overal aan hebben proberen te denken.

Protocollen

Reglement

Bij BieNeeke hebben we verschillende regelementen opgesteld m.b.t. vaste en flexibele uren. Deze zijn verschillende per soort (kinderopvang of BSO). De juiste reglementen vindt u hierbeneden terug. Mochten er nog onduidelijkheden zijn kunt u altijd contact met ons opnemen d.m.v. de contact-pagina.

Klachtenregeling

BieNeeke heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld. Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Download hierbeneden het volledige document.

Uw contract wijzigen

Het is mogelijk om uw contact bij BieNeeke te wijzigen. Hiervoor dient u onderstaand formulier volledig in te vullen en te versturen naar: info@bieneeke.nl . Het is tevens ook mogelijk om dit formulier bij ons op locatie af te geven, wat u het beste uitkomt!

Let u er wel op dat een contract wijziging minimaal 1 maand van te voren gemeld moet zijn.

Uw contract opzeggen

Mocht u tot onze spijt uw contract willen of moeten opzeggen dan dient u dit minimaal een maand van te voren kenbaar te maken via info@bieneeke.nl. Vermeld in uw mail de naam van uw kind en de maand per wanneer u het contract wil beëindigen.